Ditt barns utveckling och lärande

Vi har ständig en dialog med dig som förälder om ditt barns utveckling och lärande. Tillsammans med ditt barn dokumenterar vi löpande både ditt barns egna lärande samt utveckling gruppen.

För att du enkelt ska kunna följa ditt barns utveckling och lärande använder vi oss av det digitala verktyget Fronter. Där finner du som förälder en dokumentation som visar ditt barns utveckling och lärande så väl enskilt som tillsammans med de andra barnen i gruppen. Dokumentationen är gjord av både barnet själv och pedagogerna.

Minst en gång per år har vi ett utvecklingssamtal. Då träffas vi och pratar om hur ditt barn har det på förskolan och hur förskolan har utmanat och inspirerat ditt barns lust att lära. Den digitala dokumentationen är ett bra redskap vid utvecklingssamtalet.