Så arbetar vi

Alla arbetslag arbetar utifrån vårt gemensamma tema ”naturvetenskap och kommunikation”. Verksamheten bygger på en gemensam upplevelse (upplevelsebaserat arbetssätt) där ord och begrepp används i ett meningsfullt sammanhang.

Verksamheten sker, så långt det är möjligt, i mindre grupperingar där personalen utmanar barnen och sig själv genom en levande dialog med inriktning på förståelse, där barnens tolkningar och personliga erfarenheter är resurser. Förskolans verksamhet bygger på vetenskapligt förankrade metoder och beprövad erfarenhet.