Språkutveckling

Språket är grunden för allt lärande. Att ha tillgång till ett rikt ordförråd, i ett eller flera språk, har i forskning visat sig ha en avgörande betydelse för hur barnet lyckas i sin utbildning.

Under läsåret bygger våra pedagoger tillsammans med barnen upp en ”ordbank”. ”Ordbanken” använder vi flitigt och den består både av vardagliga och vetenskapliga ord och begrepp som används i verksamheten.

Verksamheten planeras och utformas så att barnen ges rika möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar. Vi kommunicerar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska, digitala och andra uttrycksformer.

Avdelningarna erbjuder en utmanande och stimulerande språkmiljö genom att skapa möjligheter för språkande i vardagen. En språkmiljö som är stimulerande och utvecklande för varje barn, oavsett om barnet är en- eller flerspråkigt.