Trygghet och trivsel

Hos oss finns det alltid närvarande vuxna som ser till att ditt barn mår bra. Vi lär känna ditt barn och alla pedagoger som finns nära ditt barn vet vad ditt barn behöver. Vi strävar efter att ha en trygg och säker miljö och har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Pedagogerna planerar verksamheten, med utgångspunkt från ett inkluderande förhållningssätt, verksamheten och lärmiljön så att alla barn ska känna sig utmanade, betydelsefulla och delaktiga.

Arbetslagen använder Start & Stegvis som material och metod för att utveckla barnens förmåga att uttrycka och kommunicera sina och andras känslor och åsikter i det sociala och emotionella lärandet

Arbetslagen följer kontinuerligt upp och analyserar kommunikation och samspel med och mellan barnen i gruppen.